©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

"إن الله اصطفى آدم و نوحا وآل إبراهيم و آل عمران على العالمين - Ба номи Худованди Бахшандаи Меҳрубон


"

إن الله اصطفى آدم و نوحا وآل إبراهيم و آل عمران على العالمين

"

"Ҳамоно Худованд Одам ва Нӯҳ ва Оли Иброҳим ва Оли Имронро бар оламиён баргузид. "

قال

:

هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد

.

"Онҳо мӯъминон аз Оли Иброҳим ва Оли Имрон ва Оли Ёсин ва Оли Муҳаммад ҳастанд".1 Пас, бино бар ин ояти шарифа, Худованди Мутаол хонадони Паёмбар ( Саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи )-ро бар уммати исломӣ баргузидааст. Ин ҳақиқатро ҳадиси саҳеҳи зер низ таъйид мекунад:

ابن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول

:

سمعت رسول الله صلى الله عليه

(

آله

)

و سلم يقول

:

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل و اصطفى قريشا من كنانة و اصطفى من قريش بني هاشم و اصطفاني من بني هاشم

.

Восила мегӯяд: Шунидам ки Паёмбар (Саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) мефармуданд: Ҳамоно Худованд Канонаро аз фарзандони Исмоил баргузид ва Қурайшро аз Канона баргузид ва Бани Ҳошимро аз Қурайш ва маро аз Бани Ҳошим баргузид.1 Пас ин ояти шарифа ва ҳадиси саҳеҳ низ раҳбарии хонадони Расули Худо (Саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи)-ро бар ин уммат таъйид карда ва таъкид намудааст. Албатта далоили фаровони саҳеҳ ва собити дигар барои таъйиди он чи зикр кардем вуҷуд дорад, ки мо дигар намехоҳем ба онҳо ишора кунем ва умедворем иншоаллоҳ ошноӣ бо ин ду ҳадиси шариф ва пайравӣ ва амал ба он ду, сабаби ошноии бештари мо бо ахбори дигар дар ин замина ва бо Исломи ноб гардад ва коре кунем, ки дар охират дар пешгоҳи Худованди Мутаол ва Расули гиромии Ислом (Саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) шарманда нашавем. Чигуна мумкин аст мо дар охират узре дошта бошем, бо ин ки ба чунин ҳадиси мутавотир ва чизе, ки ин ҳама Расули Худо (Саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) рӯи он таъкид кардаанд ва танҳо роҳи наҷот аз гумроҳиро дар пайравӣ аз он муаррифӣ кардаанд, бетаваҷҷӯҳӣ карда бошем? Ин навишторро дар ин ҷо ба поён мерасонем ва умедворем, ки Худованди Мутаол онро сабаби ошноӣ ва пайванди бештари муслимин бо хонадони поки Расули Гиромии Ислом (Саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) қарор диҳад ва ба ҳамаи муслимин тавфиқи шинохту маърифати комили Қуръону Худованди Мутаол ва ин хонадони покро каромат фармояд. Худованди Мутаолро бар ин тавфиқе, ки дар анҷоми ин амал барои мо ато фармуд сипос мегӯям ва аз даргоҳи Он Офаринандаи Меҳрубон тавфиқи анҷоми амали холисона ва оқибат бахайриро барои ҳамагон хосторам.

1- Силсила аҳодиси саҳеҳаи Албонӣ ҷ 4 с 260

2- Лисонул Араб, моддаи "Сақл ".

3- Савоиқул муҳриқа ҷ 2 с 442.

1- "Ал-маърифату ват таърих "- и Фасвӣ ҷ 1 с 121.

2- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 5 с 154 р 4922. Маҷмаъ-уз завоиди Ҳайсамӣ ҷ 1 с 170. Силсила аҳодиси саҳеҳаи Албонӣ ҷ 3 с 355 р 2457.

1- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 5 с 153 р 4921.

2- Мусаннафи Ибни Абӯшайба ҷ 6 с 309 р 31679. Ас-суннаи Ибни Абӯосим ҷ 2 с 351 ва 642 р 754 ва 1549.

1- Муснади Аҳмад ҷ 5 с 189 р 21697. Маҷмаъ-уз завоиди Ҳайсамӣ ҷ 9 с 162.

2- Муснади Аҳмад ҷ 5 с 181 р 21618. Фазоилус саҳобаи Аҳмад ҷ 2 с 603 р 1032.

3- Фазоилус саҳобаи Аҳмад ҷ 2 с 786 р 1403.

1- Янобеъ-ул-маваддаи Қундузии Ҳанафӣ ҷ 1 с 119 р 43.

1- Тафсири Саълабӣ ҷ 3 с 162 зайли ояти "Ваъ-тасиму би ҳаблил-лоҳи ҷамиъан ва ло тафаррақу ". Тафсири Анварии Абдулваҳҳоби Бухорӣ ( нусхаи хаттӣ ). Янобеъ-ул-мавадда ҷ 1 с 105 р 25 ба нақл аз Саълабӣ.

1- Ал-мӯъталиф вал мухталифи Доруқутнӣ ҷ 2 с 1045. Ал-мӯъҷам фи асҳобил Қозӣ Имом Алӣ Садафии Ибни Абдуллоҳ с 87-89.

2- Арҷаҳул матолиби Убайдуллоҳ Амри Тусрии Ҳанафӣ с 336 ба нақл аз Аҳмад ва Табаронӣ.

3- Канзул уммоли Муттақии Ҳиндӣ ҷ 1 с 186 р 947.

1- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 5 с 154 р 4923.

1- Муснади Абд ибни Ҳумайд с 107 р 240. Завоиди Бусайрӣ ҷ 1 с 43 р 241.

1- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 5 с 166 р 4970. Канзул уммоли Муттақии Ҳиндӣ ҷ 1 с 186 р 946.

2- Ас-суннаи Ибни Абўосим с 631 р 1558. Таърихи Ибни Асокир 4 ҷ 2 с 213. Зилолул ҷаннаи Албонӣ ҷ 2 с 479.

1- Канзул уммоли Муттақии Ҳиндӣ ҷ 1 с 380 р 1650 ва 1 ҷ 3 с 140 р 36441. Завоиди Бусайрӣ ҷ 7 с 81 р 6683.

2- Зурриятут тоҳираи Дулобӣ с 121. Мушкилул осори Таҳовӣ ҷ 4 с 306 р 1517. Силсила аҳодиси саҳеҳаи Албонӣ ҷ 4 с 260 р 1761. Ал-матолибул олияи Ибни Ҳаҷар ҷ 11 с 230 р 4043. Муснади Алии Суютӣ с 192 р 605.

1- Муснади Баззор ҷ 3 с 48 р 778. Янобеъ-ул-маваддаи Қундузии ҳанафӣ ҷ 1 с 121 р 50.

2- Ал-матолибул олияи Ибни Ҳаҷари Асқалонӣ ҷ 4 с 65. Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 238. Истиҷлобу иртиқоул ғурафи Саховӣ с 24. Янобеъ-ул-маваддаи Қундузии ҳанафӣ ҷ 1 с 121 р 49.

1- Ал-вилояи Ибни Уқда с 159 р 6. Янобеъ-ул-мавадда ҷ 1 с 122.

2- Ал-вилояи Ибни Уқда с 175 р 12. Маноқиби Ибни Мағозалӣ с 112 р 155.

1- Комили Ибни Удай ҷ 7 с 37. Зуафои Уқайлӣ ҷ 4 с 300 р 1899.

2- Сияру аъломун нубалои Забаҳӣ ҷ 9 с 572-574 шарҳи ҳоли шумораи 220.

3- Ҳилятул авлиёи Абӯнаими Исфаҳонӣ ҷ 9 с 64.

1- Ал-вилояи Ибни Уқда с 198 р 31.

1- Янобеъ-ул-маваддаи Қундузии Ҳанафӣ ҷ 1 с 73 р 9.

1- Хасоису Алӣ Насоӣ ҷ 1 с 96 р 79. Мӯъҷамул кабир ҷ 5 с 166 р 4969. Ас-суннаи Ибни Абиосим с 630 р 1555. Таърихи Ибни Касир ҷ 5 с 228.

1- Сунани куброи Насоӣ ҷ 5 с 45 р 8148. Фазоилус саҳобаи Насоӣ ҷ 1 с 15 р 45.

1- Сунани куброи Насоӣ ҷ 5 с 130 р 8464.

1- Хасоиси Алии Насоӣ с 93.

1- Мушкилул осори Таҳовӣ ҷ 4 с 310 р 1521.

1- Ас-суннаи Ибни Абиосим с 630 р 1555.

2- Аш-шариаи Оҷурӣ ҷ 4 с 393 р 1659.

2- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 5 с 16 6р 4969.

1- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 3 с 66 р 2681. Маҷмаъ-уз-завоиди Ҳайсамӣ ҷ 9 с 164.

2- Ал-ҷарҳу ват-таъдил ҷ 3 с 201 р 873.

3- Аҳодисул мухтораи Муқаддасӣ ҷ 1 с 421 р 399.

4- Таҳзибут таҳзиби Ибни Ҳаҷар ҷ 1 с 292 р 155.

1- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 5 с 166 р 4971. Маҷмаъ-уз-завоиди Ҳайсамӣ ҷ 9 с 164.

2 -Ал-маърифату ват таърихи Фасвӣ ҷ 1 с 121.

1- Ансобул ашрофи Билозарӣ ҷ 2 с 356 ва 357.

2- Мустадраки Ҳоким ҷ 1 с 118 р 4577.

1- Таърихи Яҳё ибни Муин ҷ 1 с 363 р 2448.

2- Ас-сиқоти Ибни Ҳаббон ҷ 7 с 375.

1- Мустадраки Ҳоким ҷ 3 с 118 р 4576.

2- Ҷузъи Абӯтоҳири Доруқутнӣ ҷ 1 с 143 р 142.

1- Ҷузъи Абӯтоҳир"-и Доруқутнӣ ҷ 1 с 144 р 143.

2- Таҳзибут таҳзиби Ибни Ҳаҷар ҷ 11 с 196 р 362.

1- Саҳеҳи Муслим ҷ 4 с 1873 р 2408. Муснади Аҳмад ҷ 4 с 366. Саҳеҳи Ибни Хузайма ҷ 4 с 62 р 2357. Сунани Доримӣ ҷ 2 с 524 р 3316. Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 5 с 182 р 5028. Сунани Насоӣ ҷ 5 с 51 р 8175.

1- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 5 с 182 р 5025

2- Ал амолӣ шаҷарияи Ибни Шаҷарӣ ҷ 1 с 121.

1- Сунани Тирмизӣ ҷ 5 с 662 р 3788. Силсила аҳодиси саҳеҳаи Албонӣ ҷ 4 с 355 р 1261. Ҷомеъ-ус-сағир ва зиёдотии Албонӣ ҷ 1 с 423 р 4223.

1- Ал-маърифату ват таърихи Фасвӣ ҷ 1 с 121.

2- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 5 с 169 р 4980ва 4981 ва 4982.

1- Мустадраки Ҳоким ҷ 3 с 160 р 4711.

2- Ат-тадвин фи ахбори Қазвини Рофиӣ ҷ 1 с 485.

3- Ал-маърифату ват таърихи Фасвӣ ҷ 1 с 121.

1- Муснади Аҳмад ҷ 7 с 84 р 19332.

2- Мӯъҷамул кабир ҷ 5 с 186 р 5040.

1- Мустадраки Ҳоким ҷ 3 с 613 р 6272. Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 5 с 171 р 4986.

1- Маноқиби Ибни Мағозалӣ, ҳадиси шумораи 18. Янобеъ-ул-маваддаи Қундузӣ ҷ 1 с 103 р 23.

1- Зуафои Уқайлӣ ҷ 4 с 162 р 1974.

2- Таҳзибут таҳзиби Ибни Ҳаҷар 1ҷ 1 с 6 р 9.

3- Ман лаҳу ривоятун фи кутубис ситтаи Заҳабӣ ҷ 2 с 359 р 5908.

4- Муснади Аҳмад ҷ 3 с 14 р 11119. Фазоилус саҳобаи Аҳмад ҷ 2 с 779 р 1382. Саҳеҳаи Албонӣ 4\260 р 1761.

1- Маърифатус сиқоти Иҷлӣ ҷ 2 с 140 р 1255.

2- Маҷмаъ-уз-завоиди Ҳайсамӣ ҷ 9 с 109.

3- Таърихи Яҳё ибни Муин ҷ 1 с 363 р 2446.

4- Таърихи асмоус сиқоти Ибни Шоҳин с 172 р 1023.

5- Тақрибут таҳзиб ҷ 1 с 678.

6- Таҳзибут таҳзиби Ибни Ҳаҷар ҷ 7 с 201 р 114.

1- Таҳзибут таҳзиби Ибни Ҳаҷар 7\201 р 114.

2- Муснади Аҳмад ҷ 3 с 17 р 11147. Табақоти Ибни Саъд ҷ 2 с 194.

1- Ал-маърифату ват таърихи Фасвӣ ҷ 1 с 121.

2- Муснади Аҳмад ҷ 3 с 14 р 11119.

3- Ал амолӣ шаҷарияи Ибни Шаҷарӣ ҷ 1 с 116.

1- Муснади Аҳмад ҷ 3 с 14 р 11119.

2- Муснади Аҳмад ҷ 3 с 26 р 11227-11578. Муснади Ибни Ҷаъд ҷ 1 с 397 р 2711.

1- Муснади Абӯяъло ҷ 2 с 297 р 1021.

2- Аш-шариаи Оҷурӣ ҷ 4 с 390 р 1655 ва 1656.

3- Мусаннафи Ибни Абўшайба ҷ 6 с 133 р 30081.

1- Муснади Абӯяъло ҷ 2 с 303 р 1027. Ас-суннаи Ибни Абиосим ҷ 2 с 644 р 1554.

2- Мўъҷамул авсати Табаронӣ ҷ 3 с 374 р 3439. Мўъҷамус сағири Табаронӣ ҷ 1 с 226 р 363.

1- Мўъҷамул авсати Табаронӣ ҷ 4 с 33 р 3542.

2- Сияру аъломун нубалои Заҳабӣ ҷ 9 с 365.

3- Муснади Абӯяъло ҷ 2 с 376 р 1140.

1- Мўъҷамус сағири Табаронӣ ҷ 1 с 232 р 376.

2- Ас-суннаи Ибни Абиосим с 629 р 1553. Зилолул ҷаннаи Албонӣ ҷ 2 с 478 р 1553.

1- Мӯъҷамул кабир Табаронӣ ҷ 3 с 65р2678.

2- Фазоилус саҳобаи Аҳмад ибни Ҳанбал ҷ 2 с 585 р 990.

1- Ал-амолӣ шаҷарияи Ибни Шаҷарӣ ҷ 1 с 126.

2- Фазоилус саҳобаи Аҳмад ҷ 1 с 171 р 170.

3- Таҳзибут таҳзиби Ибни Ҳаҷар ҷ 1 с 447 р 947.

1- Сунани Тирмизӣ ҷ 5 с 662 р 3788. Силсилаи аҳодиси саҳеҳаи Албонӣ ҷ 4 с 355 р 1261. Ҷомеъ-ус-сағир ва зиёдотиҳи Албонӣ ҷ 1 с 423 р 4223.

2- Таърихи Ибни Асокир 5 ҷ 4 с 92 р 11377.

3- Ал-маърифату ват таърихи Фасвӣ ҷ 1 с 121.

1- л-амолӣ шаҷарияи Ибни Шаҷарӣ ҷ 1 с 126.

2- Сунани Тирмизӣ ҷ 5 с 662 р 3786 ва 2748.

1- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 5 с 89 р 4757.

2- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 3 с 66 р 2680. Саҳеҳи Тирмизии Албонӣ ҷ 3 с 266 р 2978. Мишкотул масобеҳ бо таҳқиқи Албонӣ ҷ 3 с 341 р 6143. Ҷомеъ-ус-сағир ва зиёдотиҳи Албонӣ ҷ 1 с 1384 р 13835. Силсилаи аҳодиси саҳеҳаи Албонӣ р 7877.

3- Канзул уммол ҷ 1 с 187 р 951. Ҷомеъ-ул-аҳодиси Суютӣ ҷ 4 с 82 р 10317.

4- Мусаннафи Ибни Абишайба ҷ 4 с 425.

1 -Ал Муттафиқ вал муфтариқи Хатиб, ҷ 2 с 31 р 78.

1- Саҳеҳи Муслим ҷ 2 с 886 р 1218. Саҳеҳи Ибни Хузайма ҷ 2 с 251 р 2809. Саҳеҳи Ибни Ҳаббон ҷ 4 с 310 р 1457 ҷ 9 с 253 р 3944.

2- Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 234. Захоирул уқбои Табарӣ с 225. Янобеъ-ул-маваддаи Қундузии ҳанафӣ ҷ 1 с 125 р 58.

1- Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 235. Янобеъ-ул-маваддаи Қундузӣ ҷ 1 с 125 р 59.

1- Шарҳи усули эътиқоди аҳли суннат вал ҷамоати Лолакоӣ ҷ 1 с 107 р 84.

2- Силсилаи аҳодиси саҳеҳаи Албонӣ ҷ 4 с 260 р 1861.

1- Маноқиби Хоразмӣ с 329 р 349.

2- Янобеъ-ул-маваддаи Қундузии ҳанафӣ ҷ 1 с 112 р 34.

1- Мустадраки Ҳоким ҷ 1 с 171р318.

2- Сунани Байҳақӣ ҷ 3 с 289. Комили Ибни Удай ҷ 1 с 323. Таҳзибут таҳзиби Ибни Ҳаҷар ҷ 5 с 234 р 477.

3- Комили Ибни Удай ҷ 1 с 323. Мизонул эътидоли Заҳабӣ ҷ 1 с 223 р 854.

1- Таърихи Яъқубӣ ҷ 1 с 149.

2- Мизонул эътидоли Заҳабӣ ҷ 3 с 665 р 7993.

1- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 3 с 67 р 2683. Ҳилятул авлиёи Абӯнаим ҷ 1 с 355.

1- Мӯъҷамул кабири Табаронӣ ҷ 3 с 180 р 3052. Канзул уммол ҷ 5 с 290 р 12911 ба нақл аз Табарӣ. Таърихи Ибни Асокир 4 ҷ 2 с 219. Таърихи Ибни Касир ҷ 7 с 386. Маҷмаъ-уз-завоиди Ҳайсамӣ ҷ 9 с 165.

2- Ас-суннаи Ибни Абиосим с 613 р 1465.

1- Мӯъҷамус сағири Табаронӣ ҷ 2 с 209р1044.

2- Усдул ғобаи Ибни Асир ҷ 3 с 147. Маҷмаъ-уз-завоиди Ҳайсамӣ ҷ 5 с 195. Канзул уммол 1ҷ 4 с 77 р 37981.

1 Ал-маърифату ват таърихи Фасвӣ ҷ 1 с 121.

1- Илали Доруқутнӣ ҷ 6 с 236 р 1098.

1- Ал-мавзӯоти Ибни Ҷавзӣ ҷ 1 с 389. Кифоятут толиби Ганҷӣ с 76. Фавоидул маҷмӯъаи Шавконӣ с 375.

1- Ал-мӯъталиф вал мухталифи Доруқутнӣ ҷ 2 с 1045.

2- Ал-вилояи Ибни Уқда с 192 р 24. Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 239. Янобеъ-ул-маваддаи Қундузӣ ҷ 1 с 122 р 51 ба нақл аз Тирмизӣ.

1- Маҷмаъ-уз-завоиди Ҳайсамӣ ҷ 9 с 163.

2- Ал-комили Ибни Удай ҷ 4 с 69. Мизонул эътидоли Заҳабӣ ҷ 2 с 302 р 3831.

3- Зуафои Уқайлӣ ҷ 2 с 251 р 804.

1- Ал-вилояи Ибни Уқда с 206 р 34.

2- Янобеъ-ул-маваддаи Қундузӣ ҷ 1 с 123 р 53.

3- Силсилаи аҳодиси саҳеҳаи Албонӣ ҷ 4 с 26 р 1761.

1- Ҷавоирул ақдайни Самҳудӣ с 239. Янобеъ-ул-маваддаи Қундузӣ ҷ 1 с 122 р 53.

2- Манқабатул мутаҳҳарини Абӯнаими Исфаҳонӣ мутаваффои 427.

1- Ал-вилояи Ибни Уқда с 245 р 87. Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 240. Янобеъ-ул-маваддаи Қундузӣ ҷ 1 с 123 р 55.

2- Ал-вилояи Ибни Уқда с 244 р 85. Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 240. Янобеъ-ул-маваддаи Қундузӣ ҷ 1 с 123 р 56.

1- Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 240.

2- Ал-вилояи Ибни Уқда с 282 р 83. Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 241. Янобеъ-ул-маваддаи Қундузии ҳанафӣ ҷ 1 с 123 р 56.

1- Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 239. Янобеъ-ул-маваддаи Қундузӣ ҷ 1 с 123 р 54.

2- Ал-вилояи Ибни Ақда с 245 р 88. Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 240. Истиҷлобу иртиқоул ғурафи Саховӣ с 25.

1- Мусаннафи Ибни Абишайба ҷ 7 с 498, ҷ 8 с 543. Муснади Баззор ҷ 3 с 258 р 1050. Маҷмаъ-уз-завоиди Ҳасамӣ ҷ 9 с 134 ва 163.

1- Ал-вилояи Ибни Уқда с 196 р 30. Захоирул уқбои Табарӣ с 67. Истиҷлобу иртиқоул ғурафи Саховӣ с 22. Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 136. Янобеъ-ул-мавадда ҷ 1 с 118 р 42. Арҷаҳул матолиб с 339.

1- Ал-вилояи Ибни Уқда с 232 р 69. Усдул ғобаи Ибни Асир ҷ 3 с 92. Исобаи Ибни Ҳаҷар ҷ 3 с 484 р 4439. Истиҷлобу иртиқоул ғурафи Саховӣ с 23. Ҷавоҳирул ақдайн с 237. Янобеъ-ул-мавадда ҷ 1 с 20.

1- Ал-вилояи Ибни Уқда с 227 р 60. Истиҷлобу иртиқоул ғураф с 23. Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 237.

1- Янобеъ-ул-маваддаи Қундузии ҳанафӣ ҷ 1 с 112 р 33.

1- Камолуд дини Шайх Садуқ с 244. Маонӣ-ал-ахбори Садуқ с 90 р 5.

1- Маонӣ-ал-ахбори Шайх Садуқ с 90 р 4.

1- Кифоятул асари Хаззор с 265 ва 266.

2- Ал-амолии Шайх Тӯсӣ с 161 р 268.

1- Маърифатур риҷоли Шайх Тӯсӣ ҷ 2 с 484. Биҳорул анвор ҷ 10 с 159 р 12.

2- Савоиқул муҳриқаи Ибни Ҳаҷар ҷ 2 с 653

3- Ҷавоҳирул ақдайни Самҳудӣ с 234.

1- Лисонул араб, моддаи "Сақл".

2- Савоиқул муҳриқаи Ибни Ҳаҷар ҷ 2 с 652.

3- Лисонул Араб, моддаи "Сақл".

4- Сияру аъломун нубалои Заҳабӣ ҷ 14 с 5 р 1.

5- Савоиқул муҳриқа ҷ 2 с 442.

1- Файзул қадири Муновӣ ҷ 3 с 20 р 2631.

2- Савоиқул муҳриқаи Ибни Ҳаҷар ҷ 2 с 442.

3- Файзул қадири Муновӣ ҷ 3 с 20 р 2631.

1- Ал-мирқот фи шарҳи мишкот ҷ 5 с 600.

2- Шарҳул мавоҳибул ладунния ҷ 7 с 5.

3- Савоиқул муҳриқаи Ибни Ҳаҷар ҷ 2 с 442.

1- Муснади Аҳмад ҷ 5 с 87-99 р 20833-20836-20850-20873-20975. Мӯъҷамул кабир ҷ 1 с 196 р 1796.

1- Сияру аъломун нубало. Таҳзибут таҳзиб ҷ 10 с 38 р 65.

2- Ал-оҳод вал масонӣ ҷ 3 с 128 р 1454. Саҳеҳи Муслим ҷ 3 с 1453 р 1822. Муснади Аҳмад ҷ 5 с 89 р 20862.

1- Сунани Абӯдовуд ҷ 2 с 508 р 4280. Муснади Аҳмад ҷ 5 с 98 р 20965.

1- Таърихи Ибни Касир ҷ 1 с 177.

2- Муснади Аҳмад ҷ 5 с 220-221. Саҳеҳи Ибни Ҳаббон 1ҷ 5 с 392. Сунани Тирмизӣ ва дигарон.

1- Таърихи Ибни Касир ҷ 6 с 279-280.

2- Таҳзибут таҳзиби Ибни Ҳаҷар ҷ 4 с 13 р 15.

1- Оризатул аҳвазӣ фи шарҳи Тирмизии Ибни Арабӣ ҷ 9 с 69.

1- Фатҳул бории Ибни Ҳаҷар 1ҷ 3 с 182.

1 - Фатҳул борӣ 1ҷ 3 с 183.

2- Минҳоҷус суннаи Ибни Таймия ҷ 8 с 238.

3- Минҳоҷ-ус-сунна ҷ 4 с 522. Маҷмўъ-ул-фатовои Ибни Таймия ҷ 4 с 478.

1- Китобул фитани Нуайм ибни Ҳаммод с 64. Таърихи Ибни Касир ҷ 6 с 281.

1- Минҳоҷус суннаи Ибни Таймия ҷ 8 с 238. Таърихи Ибни Касир ҷ 6 с 28 аз устодаш Ибни Таймия.

1- Тафсири Ибни Касир ҷ 2 с 34.

1- Янобеъ-ул-маваддаи Қундузӣ ҷ 3 с 292.

1- Саҳеҳ Бухорӣ ҷ 3 с 1263. Тафсири Табарӣ ҷ 3 с 233 ва дигарон.

1- Саҳеҳи Муслим ҷ 4 с 1182 р 2272. Сунани Тирмизӣ ҷ 5 с 583 р 3605. Муснади Аҳмад ҷ 4 с 107 р 17027-17028.

?


----matchplusnon-pdf-2.html

----microsoft-word-2.html

----microsoft-word-yazi-14.html

----microsoft-word-yazi-5.html

----microsoft-word-yazi.html