©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

4.4. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді - Лак-бояу материалдары мен еріткіштер қауіпсіздігіне қойылатын талаптар...

4.4. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді

сақтау кезіндегі қауіпсіздік талаптары

 

29. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді олар тиісінше оралған, таңбаланған, қауіпсіз сақтау жөніндегі ақпаратпен жабдықталған жағдайда сақтауға жіберіледі.

30. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді сақтау кезінде: 1) кейіннен тұтынушылық қасиеттерін және қауіпсіздік көрсеткіштерін өзгерте отырып, өнімге санкцияланбаған рұқсатты болдырмайтын орамның герметикалығын, тұтастығын, беріктігін сақтау; 2) лак-бояу материалы мен еріткіштің әрбір партиясына сақтау шарттары, сақтау мерзімдері және штаттан тыс, авариялық немесе төтенше жағдайлар пайда болған жағдайға арналған нұсқаулықтар көрсетіле отырып ілеспе құжаттардың болуы; 3) лак-бояу материалдары мен еріткіштерді азаматтардың өмірі мен денсаулығына, жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне, мемлекеттік мүлікке, қоршаған ортаға, жануарлардың өмірі мен денсаулығына және өсімдіктерге әсер ету қатерін болдырмайтын тәсілдер мен еңбекті қорғау әдістерін пайдалану; 4) жұмыс істейтін персоналға қажетті жеке және ұжымдық қорғау құралдарын, арнайы киімді, жеке гигиена құралдарын, алғашқы медициналық жәрдем көрсету құралдарын беру; 5) жұмыс істейтін персоналды лак-бояу материалдары мен еріткіштерді сақтау кезінде қауіпсіздік талаптары мен қауіпсіз жұмыс әдістері туралы ақпаратпен таныстыру; 6) өрт сөндіру тәсілдері мен құралдарын қамтитын, авариялық оқиғалардың алдын алу және олардың зардаптарын жою жөніндегі шараларды әзірлеу қамтамасыз етілуі тиіс.

31. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді сақтау кезінде қорғау шараларын мәлімдеуші химиялық өнімнің қауіпсіздігі паспортында көрсетуі тиіс.

32. Өнімді сақтау кезіндегі жұмыстарға қауіпсіздік талаптарын сақтау үшін қажетті біліктілігі бар персонал жіберіледі.

33. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді сақтауға арналған үй-жайлар санитарлық-эпидемиологиялық нормалардың және өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

   

4.5. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді

тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптары

 

34. Лак-бояу материалдары мен еріткіштер олар тиісінше оралған, таңбаланған, қауіпсіз тасымалдау жөніндегі ақпаратпен жабдықталған жағдайда тасымалдауға жіберіледі.

35. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерін тасымалдау кезінде: 1) кейіннен тұтынушылық қасиеттерін және қауіпсіздік көрсеткіштерін өзгерте отырып, өнімге санкцияланбаған рұқсатты болдырмайтын орамның герметикалығын, тұтастығын, беріктігін сақтау; 2) лак-бояу материалы мен еріткіштің әрбір партиясына сақтау шарттары, сақтау мерзімдері және штаттан тыс, авариялық немесе төтенше жағдайлар пайда болған жағдайға арналған нұсқаулықтар көрсетіле отырып ілеспе құжаттардың болуы; 3) лак-бояу материалдары мен еріткіштерді азаматтардың өмірі мен денсаулығына, жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне, мемлекеттік мүлікке, қоршаған ортаға, жануарлардың өмірі мен денсаулығына және өсімдіктерге әсер ететін қауіп-қатерді болдырмайтын тәсілдер мен еңбекті қорғау әдістерін пайдалану; 4) жұмыс істейтін персоналға қажетті жеке және ұжымдық қорғау құралдарын, арнайы киімді, жеке гигиена құралдарын, алғашқы медициналық жәрдем көрсету құралдарын беру; 5) жұмыс істейтін персоналды лак-бояу материалдары мен еріткіштерді тасымалдау кезінде қауіпсіздік талаптары мен қауіпсіз жұмыс тәсілдері туралы ақпаратпен таныстыру; 6) өрт сөндіру тәсілдері мен құралдарын қамтитын, авариялық оқиғалардың алдын алу және олардың зардаптарын жою жөніндегі шараларды әзірлеу қамтамасыз етілуі тиіс.

36. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді тасымалдау кезінде қорғау шараларын өтініш беруші химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортында көрсетуі тиіс.

37. Өнімді тасымалдауға қауіпсіздік талаптарын сақтау үшін қажетті біліктілігі бар персонал жіберіледі.    

4.6. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді

өткізу кезіндегі қауіпсіздік талаптары

 

38. Лак-бояу материалдары мен еріткіштері олар тиісінше оралған, таңбаланған, қауіпсіз сақтау, тасымалдау және өткізу жөніндегі ақпаратпен жабдықталған жағдайда өткізуге жіберіледі.

39. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді өткізу кезінде: 1) өнімге санкцияланбаған рұқсатты болдырмайтын, кейіннен оның тұтынушылық қасиеттерін және қауіпсіздік көрсеткіштерін өзгерте отырып, орамның герметикалығын, тұтастығын, беріктігін сақтау; 2) лак-бояу материалы мен еріткіштің әрбір партиясына сақтау шарттары, сақтау мерзімдері және штаттан тыс, авариялық және төтенше жағдайлар пайда болған жағдайға арналған нұсқаулықтар көрсетіле отырып ілеспе құжаттардың болуы; 3) лак-бояу материалдары мен еріткіштердің азаматтардың өмірі мен денсаулығына, жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне, мемлекеттік мүлікке, қоршаған ортаға, жануарлардың өмірі мен денсаулығына және өсімдіктерге әсер ету қатерін болдырмайтын тәсілдер мен еңбекті қорғау әдістерін пайдалануы; 4) жұмыс істейтін персоналға қажетті жеке және ұжымдық қорғау құралдарын, арнайы киімді, жеке гигиена құралдарын, алғашқы медициналық жәрдем көрсету құралдарын беру; 5) жұмыс істейтін персоналды лак-бояу материалдары мен еріткіштерді өткізу кезінде қауіпсіздік талаптары мен қауіпсіз жұмыс тәсілдері туралы ақпаратпен таныстырылуы; 6) өрт сөндіру тәсілдері мен құралдарын қамтитын, авариялық оқиғалардың алдын алу және олардың зардаптарын жою жөніндегі шараларды әзірлеу қамтамасыз етілуі тиіс.

40. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді өткізу кезінде қорғау шараларын өтініш беруші химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортында көрсетуі тиіс.

41. Өнімді өткізу кезіндегі жұмыстарға қауіпсіздік талаптарын сақтау үшін қажетті біліктілігі бар персонал жіберіледі.

42. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерге арналған үй-жайлар санитарлық нормалардың және өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

   

4.7. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді

қолдану кезіндегі қауіпсіздік талаптары

 

43. Лак-бояу материалдары олар тиісінше үлгіде оралған, таңбаланған, қауіпсіздік белгілерімен, оларды қауіпсіз қолдану жөніндегі ақпаратпен жабдықталған жағдайда қолдануға жіберіледі.

44. Қауіпсіз қолдану жөніндегі ақпаратты өндіруші әзірлеуі тиіс.

45. Тұрмыстық жағдайларда лак-бояу материалдары мен еріткіштерді қауіпсіз қолдану жөніндегі ақпаратта:

1) лак-бояу материалдарымен және еріткіштермен жұмыс істеу кезіндегі жеке қорғау құралдары; 2) лак-бояу материалдары мен еріткіштерді азаматтардың өмірі мен денсаулығына, жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне, мемлекеттік мүлікке, қоршаған ортаға, жануарлардың өмірі мен денсаулығына әсер ету қауіпін болдырмайтын еңбек тәсілдері мен әдістері туралы мәліметтер қамтылуы тиіс.

46. Өнеркәсіптік жағдайларда лак-бояу материалдары мен еріткіштерді қауіпсіз қолдану жөніндегі ақпаратта:

1) азаматтар мен қоршаған ортаға зиянды әсер ететін және жұмыс аймағы ауасындағы, атмосфералық ауадағы және қоршаған ортадағы санитарлық-эпидемиологиялық бақылауға жататын химиялық заттардың тізбесі; 2) сенсибилизациялайтын қасиеттерге ие химиялық заттардың тізбесі; 3) жұмыс істейтін персоналдың қажетті ұжымдық және жеке құралдарының тізбесі; 4) лак-бояу материалдары мен еріткіштерді қолдану қауіпсіздігіне бақылау жасайтын қажетті техникалық құралдардың тізбесі; 5) адамның лак-бояу материалдарымен және еріткіштермен жанасуын және азаматтардың өмірі мен денсаулығына, жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне, мемлекеттік мүлікке, қоршаған ортаға, жануарлардың өмірі мен денсаулығына әсер ету қаупін болдырмайтын, еңбек тәсілдері мен әдістерін (технологиялар мен жабдықты қоса алғанда) таңдау жөніндегі ұсынымдар, сондай-ақ авариялық жағдайлардың пайда болуын болдырмау; 6) авариялық жағдайлардың алдын алу тәсілдері, оның ішінде құрал-жабдыққа қойылатын талаптар мен өрт сөндіру, жарылыстан қорғау тәсілдері мен құралдарының тізбесі қамтылуы тиіс.

47. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді өнеркәсіптік қолдануды қажетті біліктілігі бар, қауіпсіз еңбек әдістері мен тәсілдерін оқыған, қажетті қорғау құралдарымен қамтамасыз етілген және қауіпсіздік пен жұмыс істейтін персоналдың еңбегін қорғау талаптарына сәйкес лак-бояу материалдарымен және еріткіштермен жұмыстарға жіберілген персонал жүзеге асыруы тиіс.

48. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді өнеркәсіптік қолдану кезінде жарылыс қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және химиялық қауіпсіздік мынадай: 1) лак-бояу материалдарын және еріткіштерді қолданумен байланысты қауіпті азайтуға әкеп тірейтін технологияларды және жабдықтарды, еңбек тәсілдері мен әдістерін таңдау; 2) лак-бояу материалдары мен еріткіштерді қолдану қауіпсіздігіне бақылау жасайтын техникалық құралдарды пайдалану және тиісінше күтіп ұстау; 3) лак-бояу материалдары мен еріткіштерді қолдану кезінде бөлінетін зиянды химиялық заттардың жұмыс аймағы ауасында, атмосфералық ауада және қоршаған орта объектілерінде болуына өндірістік зертханалық бақылау жүргізу; 4) жұмыс істейтін персоналға тікелей немесе ықтимал қауіп туралы ескертуге, белгілі бір әрекеттерге тыйым салуға, нұсқамаға немесе рұқсат етуге арналған, сондай-ақ пайдалануы қауіпті және зиянды факторлардың әсерін жоятын немесе азайтатын құралдардың орналасқан жері туралы ақпаратқа арналған қауіпсіздік белгілерін пайдалану; 5) жұмыс істейтін персоналға қажетті жеке және ұжымдық қорғау құралдарын, арнайы киім, жеке гигиена құралдарын, алғашқы медициналық жәрдем көрсету құралдарын беру; 6) персоналдың білімдерін тексеру, авариялық оқиғалардың алдын алу тәсілдерін пысықтау және оларды жоюға қажетті құралдармен жарақтандыру; 7) қауіпсіз еңбек жағдайларымен және лак-бояу материалдарымен және еріткіштері мен жұмыс істеумен айналысатын жұмыс істейтін персоналға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өтемақылар беруді қамтамасыз ету жолымен іске асырылатын шаралармен қамтамасыз етілуі тиіс.    

4.8. Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қалдықтарын кәдеге жарату және жою кезіндегі қауіпсіздік талаптары

 

49. Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қалдықтарын кәдеге жарату және (немесе) жою осы процестердің өтінім беруші химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортында әзірлеген, азаматтардың өмірі мен денсаулығына, жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне, мемлекеттік мүлікке, қоршаған ортаға, жануарлардың өмірі мен денсаулығына және өсімдіктерге зиянды әсер етуді азайтуға бағытталған шараларды сақтай отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

50. Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қалдықтарын кәдеге жарату және (немесе) жою кезінде жұмыс аймағы ауасындағы, атмосфералық ауадағы, ашық су қоймаларының суындағы және топырақтағы зиянды химиялық заттардың концентрациялары шектік рұқсат етілетін концентрациялардан аспауы тиіс.

51. Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қалдықтарын қайталама шикізатты, лак-бояу материалдарын, еріткіштерді немесе жылу жеткізгіштерді алу үшін оларды пайдаланумен байланысты жою басымдық болып табылады.

52. Кәдеге жарату лак-бояу материалының еріткіштердің қалдықтарын өнеркәсіптік қайта өңдеу (немесе) әр түрлі тұтынушылық қасиеттері бар қайталама өнімге айналдыру жолымен жүргізілуі тиіс.

53. Кәдеге жаратылуы мүмкін емес қалдықтар өнеркәсіптік қалдықтарды термикалық залалсыздандыру жолымен және (немесе) залалсыздандыру мен көму жөніндегі полигондарда көму жолымен жойылуы тиіс.

54. Лак-бояу материалдарының және еріткіштердің қалдықтарын кәдеге жарату және жою кезінде экологиялық, санитарлық-эпидемиологиялық талаптары сақталуы және жұмыс істейтін персоналдың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес еңбекті қорғау қауіпсіздігі жөніндегі шаралар қамтамасыз етілуі тиіс.    

4.9. Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің адамға

және қоршаған ортаға әсер ету қатерін бағалау

 

55. Лак-бояу материалдары мен еріткіштер азаматтардың өмірі мен денсаулығы, жеке және заңды тұлғалардың мүліктері, мемлекеттік мүлік, қоршаған орта, жануарлардың өмірі мен денсаулығы және өсімдіктер үшін қауіпті болып табылады.

56. Лак-бояу материалдары мен еріткіштері зиянды әсер етудің мынадай түрлерін тудыра алады: 1) адамға - теріге және көру органдарына жалпы уыттылық, тітіркендіруші әсер ету, тыныс жолдары немесе тері арқылы организмге түскен кезде сенсибилизациялық әсер, мутагендік әсер, канцерогендік әсер, эмбриотроптық, гонадотроптық және тератогендік әсер ету; 2) қоршаған ортаға, жануарларға және өсімдікке - күшті және созылмалы уыттылық, мутагендік әсер, канцерогендік әсер, эмбриотроптық, гонадотроптық және тератогенді әсер ету; 3) жарылыс, өрт кезінде мүліктің зақымдануы немесе бұзылуы.

57. Қатерді бағалауды жаңа лак-бояу материалдары мен еріткіштерді әзірлеу кезінде өндіруші жүзеге асырады және ол мынадай міндетті кезеңдерді жүргізуді қамтиды:

1) қауіп көздері мен түрлерін айқындау; 2) жарылыс қаупінің, өрт қауіпінің және химиялық қауіптің сандық көрсеткіштерін айқындау; 3) қауіптің туындау ықтималдығын айқындау және зиянды факторлардың азаматтардың өмірі мен денсаулығына, жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне, мемлекеттік мүлікке, қоршаған ортаға, жануарлардың өмірі мен денсаулығына және өсімдіктерге әсерін бағалау.    

4.10. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді

тұтынушыларды адастыруға әкелетін әрекеттердің алдын алу

 

58. Тұтынушы үшін лак-бояу материалдары мен еріткіштерді сақтау, тасымалдау, өткізу немесе қолдану жөніндегі ақпарат өнімнің ескерту таңбасы, қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулық және химиялық өнімнің қауіпсіздік паспорты түрінде беріледі.

59. Ескерту таңбасына және химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортына кіретін ақпараттың құрамына, мазмұнына және нысанына қойылатын ең аз талаптар «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының

Заңында

белгіленеді.

60. Ескерту таңбасы орамға мәтін, нышан, пиктограммалар түрінде басылады.

61. Тұтынушыға арналған ақпарат анық және жеңіл оқылатын болуы тиіс. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді сақтау, тасымалдау, пайдалану және кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік талаптары қалған ақпараттан басқа қаріппен, түспен немесе өзге де тәсілмен ерекшеленуі тиіс.

62. Ақпаратты басу құралдары өнімді сақтау, тасымалдау, өткізу және қолдану кезінде таңбаның орнықтылығы қамтамасыз етілуге тиіс.

63. Тұтынушы үшін ақпараттың қажетті мәтіні толығымен орналастыру ыдыс бірліктерінің мөлшерлері шағын, техникалық жағынан қиын болған жағдайда, (0,3 текше дециметрге дейін) әрбір ыдыс бірлігіне қоса берілген қосымша бетке орналастырылады.    

4.11. Сәйкестік презумциясы

 

64. Үйлестірілген стандарттардың талаптарына сәйкес дайындалған лак-бояу материалдары мен еріткіштер осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкес деп есептеледі.

   

5. Өнімнің сәйкестігін растау тәртібі

  65. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді сәйкестендіру сәйкестікті растаған кезде және мемлекеттік бақылауды жүзеге асырған кезде жүргізіледі.

66. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді сәйкестендіру:

1) өнімнің үлгіге және (немесе) оның сипаттамасына сәйкестігін;

2) лак-бояу материалы мен еріткіштің техникалық реттеу объектісіне тиесілілігін және осы техникалық регламенттің

2-бабында

көрсетілген негізгі ұғымға сәйкестігін;

3) лак-бояу материалы мен еріткіштің өнім партиясының маркасына, типіне тиісілілігін; 4) лак-бояу материалы мен еріткіштің мақсатын растау мақсатында жүргізіледі.

67. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді сәйкестендіру екі кезеңмен:

1) лак-бояу материалы мен еріткіштер үлгісінің сынамаларын іріктеу кезінде; 2) сынақтар жүргізу кезінде жүзеге асырылады.

68. Сәйкестендіру нақты лак-бояу материалы мен еріткіштің және (немесе) оның сипаттамаға сәйкестігін растау үшін жиынтық түрінде жеткілікті көрсеткіштер мен талаптар бойынша жүргізіледі. Лак-бояу материалы мен еріткіштің сипаттамасы ретінде тауарға ілеспе құжаттама, жеткізу шарттары, ерекшеліктері мен өнімді сипаттайтын басқа да құжаттар пайдаланылуы мүмкін.

69. Лак-бояу материалы мен еріткішті сертификатқа сәйкестігіне сәйкестендіру жүргізу кезінде лак-бояу материалы мен еріткіш партиясының нөмірі және нақты сәйкестік сертификатын сертификатталған нақты өнімге жатқызуға мүмкіндік беретін басқа да деректер көрсетіледі.

70. Лак-бояу материалы мен еріткішті сәйкестендіру мынадай белгілері, параметрлері мен талаптары бойынша:

1) Лак-бояу материалы мен еріткіші үлгісінің сынамаларын іріктеу кезінде: тұтынушы үшін ақпараттың сәйкестігіне таңбалау; өтініш берілген өнімнің сәйкестігіне лак-бояу материалы мен еріткішінің атауы; бірліктердің саны немесе партиясының көлемі; орамның сәйкестігі бойынша. 2) Сынақтар жүргізу кезінде: сыртқы түрі (агрегаттық жай-күйі - сұйық, ұнтақ, паста);

осы техникалық регламенттің

4-бөлімінде

көзделген талаптарға сәйкес негізгі немесе қолданыстағы зат;

тағайындалу көрсеткіштері бойынша жүзеге асырылады.

71. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерді сәйкестендіру кезінде мынадай:

1) құжаттама; 2) көрнекі; 3) аспаптық; 4) сынау әдістерінің бірі немесе олардың үйлесімділігі пайдаланылуы тиіс.

72. Лак-бояу материалдары мен еріткіштерін сәйкестендіруді:

1) сынақ зертханалары; 2) сәйкестікті растау жөніндегі органдар; 3) өз құзыреті шегінде бақылау жүргізу кезінде уәкілетті органдар жүргізеді.

73. Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің сәйкестігін растау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасы талаптарына сәйкес өтініш беруші міндетті және ерікті сертификаттау нысандарында жүзеге асыруы тиіс.

74. Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің сәйкестігін және сәйкестік туралы декларацияны міндетті растауды: 1) бөлшек саудаға арналған конденсациялық және полимерленген шайырлардан жасалған лактар, эмальдар, бітегіштер мен тығыздағыштар үшін және целлюлоза эфирлерінен жасалған эмальдар мен олифтер үшін; 2) Қазақстан Республикасы қосылған және осыған ұқсас өнімді сертификаттау көзделген халықаралық шарттардың қолданылу саласына жатқызылған лак-бояу материалдары мен еріткіштер үшін өтінім берушімен жасалған шарт негізінде сәйкестікті растау жөніндегі орган жүргізуге тиіс.

75. Сәйкестікті міндетті растауды жүргізу тәртібі, сертификаттың мазмұны мен нысаны техникалық реттеу жүйесінің талаптарына сәйкес белгіленеді.

76. Сәйкестік сертификатының қолданылу мерзімі - сәйкестікті растау (бағалау) схемасына байланысты.

77. Егер лак-бояу материалы мен еріткіші құрамында олардың қауіпсіздік деңгейіне әсер ететін конструктивтік өзгерістер болмаса, онда сәйкестік сертификаты сәйкестікті қайта растау рәсімінсіз берілуі мүмкін.

78. Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің сәйкестігін ерікті растау тәртібі Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

79. Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің осы техникалық регламент талаптарына сәйкессіздігі анықталған жағдайда өнімді нарықтан қайтарып алу Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

   

?


-palcevoe-issledovanie.html

-partizan-soisi.html

-pedaqojvbdn-trbyszrsas.html

-perelomi-pozvonochnika-i.html

-pervaya---kafedra.html