1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avrasya dosyasi - səhifə 8

səhifə8/10
tarix04.02.2018
ölçüsü190.73 Kb.

314 SEDAT LAÇ‹NER/LAT‹N AMER‹KA’DA ...

milyon Dolarlık bir sermaye ile kurulan Fon’un kaynaklarının % 12.5’i

Bolivya ve Ekvator’ca, geri kalan % 75’i ise diğer üyelerce

karşılanmıştır.  1979 yılı ANDEAN’da yapısal bazı değişikliklerin

yaşandığı yıl olmuştur. Bir anlamda Avrupa entegrasyonunu örnek alan

ANDEAN önce ANDEAN Adalet Mahkemesi’ni, sonra ANDEAN

Parlamentosu’nu en son olarak da ANDEAN Dışişleri Bakanları

Konseyi’ni oluşturmuştur. Önemli bir adım sayılması gereken Adalet

Mahkemesi 19 Mayıs 1983 tarihinde tam anlamıyla işler hale gelmiştir.

1980’li yıllarda üyelerin yaşadığı sıkıntılar ANDEAN’a da yansımıştır.

Örneğin bu yıllarda ağır bir enflasyon ve borç yüküyle karşılaşan

Bolivya, Pakt içindeki yükümlülüklerini yerine getirememiştir. Ayrıca

genel olarak yaşanan durgunluk ve ekonomik krizler korumacılık

eğilimlerini arttırmıştır. Bu ortamda Cartagena Anlaşması’nın ne kadar

idealistik bir yaklaşımla hazırlandığı ve ihtiyaçları yeterince karşılaya-

madığı anlaşılmıştır. 1980’ler boyunca tüm üyeler tarife dışı koruma

önlemlerine başvurmuşlardır. Bunun sonucu olarak 1980’lerde bölge-

sel ticarette ciddi gerilemeler yaşanmıştır. Bunun sonucunda 1969

Anlaşması’nın anakronik yaklaşımının topluluğun dağılması tehlikesine

yol açmıştır. Bunun önlemek üzere üye ülkeler Mayıs 1987’de Quito

Protokolü’nü imzalamışlardır. Bu protokol ülkeleri bazı yükümlülük-

lerinden kurtarırken, bazı alanlarda da süre uzatımına gidilmiştir. Yine

küçük ülkeler için bazı ayrıcalıklar da sağlanmıştır.

1990 yılında ise ANDEAN Başkanlar Konseyi kurulmuş, böylece en

üst düzeyde gerçekleşen görüşmeler kurumsallaştırılmaya çalışılmıştır.

Aynı yıl Serbest Ticaret Bölgesi oluşturulması için bir tarih belirlenmesi

kararlaştırılmış, bir yıl sonra ise entegrasyonda daha ileri aşamalara

geçilmesinde mutabakata varılmıştır. Bu çabaların sonucunda 1991

yılında Barahona Sözleşmesi’nin başkanlarca onaylanmasıyla dört

seviyeli bir ortak tarife (CET) kabul edilmiştir.

O ana kadar nispeten hızlı giden bütünleşme ve ekonomide

serbestleşme çabaları üyelerin yaşadığı sıkıntılarla belli dönemler de

yavaşlamıştır. Örneğin 27 Haziran 1992’de Peru, Serbestleştirme

Programı’ndaki yükümlülüklerini bir süreliğine askıya almak zorunda

kalmıştır. Buna karşın grubun iki önemli üyesi Kolombiya ve Venezüella

arasındaki ticaretin bir misli artması grubun başarılı olduğu izlenimini

vermiştir.

31 Ocak 1993’te Serbest Ticaret Bölgesi Bolivya, Kolombiya,

Ekvator ve Venezüella arasında devreye girmiş, 370 Nolu Karar’la da

Ortak Dış Tarife onaylanmıştır. Bu kararlar üyeleri daha da

cesaretlendirmiş ve entegrasyonlarda oldukça ileri bir aşama sayılması

gereken ortak dış politika girişimleri yoğunlaşmıştır. 1 Şubat 1995’te315 AVRASYA DOSYASI

26

José Augusto Guilhon Albuquerque, ‘Integration, Democratization and External Influence’, Série Carta

Internacional, (24 A¤ustos 2000), www.nupri.prp.usp.br/nupri/papers_integration_democratization.htm.

bu yönde kuralları belirleyen Ortak Dış Politika Rehberi onaylanmıştır.

1998 yılında ise ANDEAN Topluluğu’nun dış politikasını belirlemek

üzere çalışmalar başlamış ve üye dış işleri bakanları takip eden yıllarda

çok sayıda toplantı ile aralarındaki uyumu arttırmaya çalışmışlardır.

1995 yılında ANDEAN üyesi iki ülke, Şili ve Bolivya’nın MERCOSUR’a

da üye olması önemli bir gelişmedir. Böylece iki blok birbirine daha da

yakınlaşmıştır. Ayrıca Prof. José Augusto Guilhon Albuquerque’ye göre

bu sayede ANDEAN’ın çözülmesini engelleyecek bir bağ da ortaya

çıkmıştır.

26

Şili ve Bolivya’yı ilerleyen yıllarda Venezuella izlemiştir. Sık

sık MERCOSUR’a üye olmak istediğini söyleyen Venezuella yöneticileri

böylesine önemli bir bloğun dışında kalmanın kendi çıkarlarına uygun

düşmediğini söylemişledir.

1997 yılında ise topluluğun Genel Sekreterliği faaliyetlere verimlilik

katmak için faaliyete geçmiştir. 19 Mart 1998’de ANDEAN ülkeleri tüm

Amerika kıtasında ortak bir serbest ticaret alanı oluşturmayı amaçlayan

FTAA görüşmelerine bir blok halinde girmişlerdir. Böylece nispeten

küçük olan bu ülkeler birleşme yoluyla gerek Latin Amerika’nın devleti,

gerekse küresel güçler karşısında çıkarlarını daha güçlü bir şekilde

savunabileceklerini fark etmişlerdir.16 Nisan’da ise Boines Aires’te

MERCOSUR ile ANDEAN Topluluğu arasında serbest ticaretin oluşturu-

labilmesi için bir çerçeve antlaşma imzalanmıştır. Aynı yıl ABD ile bir

anlaşma imzalanmış ve ANDEAN-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyi

oluşturulmuştur. 1999’da ise bu kez Kanada ile benzeri bir anlaşma

imzalanmıştır. Gümrüklerde serbesti ve diğer ekonomik ilişkilerde

kolaylıklar için buna benzer anlaşma ve görüşmeler sırasıyla Brezilya,

Orta Amerika ülkeleri ve Arjantin’le de gerçekleştirilmiş ve olumlu

sonuçlar elde edilmiştir. Böylece üyeler ekonomik çıkarlarını dış

dünyaya karşı bir blok olarak savunmaya başlamışlardır.

23-26 Mayıs 1999 tarihlerinde yapılan başkanlar zirvesinden ise en

geç 2005 yılına kadar tam anlamıyla bir ortak pazarın oluşturulması

kararı çıkmıştır. Bundan sonra üyelerin ortak pazar için yapması

gerekenler üzerinde durulmuş ve en önemli sorun olarak istikrar ihtiya-

cı belirmiştir. Ülkelerin malî dengelerini belirlenmiş standartlara oturt-

ması istenmiş, örneğin her ülkede enflasyonun % 10’un altına çekilme-

si gerektiği konusunda anlaşılmıştır.

27 Nisan 2001’de MERCOSUR ve ANDEAN temsilcileri Paraguay’ın

Asuncion kentinde bir araya gelmişler ve iki blok arasında Serbest

Ticaret Bölgesi oluşturulması fikrini tartışmışlardır.


:

assets -> uploads -> files
uploads -> Tele-demokracia: Talk show-t shqiptarë përballë mediave te reja
uploads -> Resourcing Division
files -> Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos
files -> Sosyal bilimler 6 Layout 1
files -> Scholarship qualifications


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


2-2containment-analysis-.html

2-2d-pozorovn-.html

2-2dezvoltarea-urban.html

2-2ej-verkstllda-sollss.html

2-2executive-vice.html