1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 24

Azerice Türkçe Sözlük / Türkçe Azerbaycanca Sözlük Lügat Genç Gelişim Kişisel Gelişim - səhifə 11

səhifə11/24
tarix17.01.2018
ölçüsü0.52 Mb.

Azerice - Türkçe Sözlük / Türkçe Azerbaycanca Sözlük - Lügat - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

 HUMMA – qızdırma, titrəmə-qızdırma

 HUNHARCA – vəhşicəsinə, vəhşiliklə

 HUSUS – iş, məsələ, hadisə, vəziyyət; bu hususta ne düşünüyorsunuz? – siz bu məsələ

barədə nə düşünürsünüz?

 HUY – xasiyyət, xarakter

 HUZUR – 1) sakitlik, rahatlıq; 2) iştirak; huzur unuzda – sizin iştirakınızla

 HUZURSUZLUK(-ğu) – narahatlıq, həyəcan

 HÜMAYUN – sultan; sarayı hümayun – sultan sarayı

 HÜR(-rrü) – azad, müstəqil

 HÜSNÜKABUL(-lü) – mehriban qəbul, səmimi görüş

 HÜRRİYET(-ti) – azadlıq; gerçek hürriyet – əsl azadlıq; basın hürriyeti – mətbuat azadlığı

 HÜVİYET(-ti) – 1) şəxsiyyət; 2) şəxsi vərəqə, pasport

  

  

  

  

I

 Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

  

Ilgıt ılgıt (rüzgar) — Mülayim külək

 Isırgan — Dişləyən

 Izbandut — Pəzəvəng

 IHLAMUR – çökə, çökə ağacı

 ILICA – mineral bulaq

 IRMAK(-ğı) – çay

 IRZ – namus; ırına geçmek – namusuna toxunmaq

 ISIRIK(-ği) – dişlək yeri

 ISIRGAN – 1) gicitkən; 2) dişləyən, qapağan heyvan

 ISIRMAK – dişləmək

 ISKARTA – brak edilmiş

 ISKAT(-tı) – devirmə, yıxma, ləğv etmə, məhrum etmə

 ISKONTO – 1) güzəşt; 2) diskont (veksellərin uçotu)

 ISLIK(-ğı) – fit

 33 / 82


Azerice - Türkçe Sözlük / Türkçe Azerbaycanca Sözlük - Lügat - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

 ISMARLAMA – 1) sifariş, tapşırıq; 2) sifarişli, buyurtma; ısmarlama ayakkabı – ayaqqabı sifarişi

 ISMARLAMAK – 1) sifariş etmək; akşam yemeği ısmarlamak istiyorum – şam  yeməyi sifariş

etmək istəyirəm; 2) tapşırmaq, həvalə etmək, ismarlamaq

 ISSIZ – kimsə yaşamayan, məskun olmayan, adamsız, ölgün

 ISTAKOZ – omar (zoologiya)

 ISTOK(-ku) – 1) ehtiyat mal; 2) qalıb xarab olmuş, brak eilmiş

 IŞILDAK(-ğı) – projektor

 IŞIN – şüa; ışın hastalığı – şüa xəstəliyi

 IŞINIM – şüalanma, radiasiya

 IZGARA – 1) raşper; 2) raşperdə qızardılmış (ət, balıq)

  

İ

  

Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

  

İhtiyar — Yaşlı, ağsaqqal

 İlgilenmek — Maraqlanmaq

 İllüzyonist — Gözübağlayıcı

 İmam — Molla

 İmza — Qol çəkmək

 İpek böceği — İpək qurdu

 İsevi — Xaç pərəst

 İnmek — Düşmək

 İndirim — Güzəşt

 İzin vermek — İcazə vermək

 İleri görüşlü — Uzaq görən

 İADE – qaytarma; iade etmek – qaytarmaq

 İBRAZ – təqdim etmə, göstərmə

 İBRE – əqrəb (cihazlarda, saatda və s.)

 İCAP(-bı) – lüzum, hacət, zərurət, tələbat

 İÇGÜDÜ – 1) instinkt; 2) intuisiya, duyğu, duyma qabiliyyəti

 İÇERLEMEK – hirslənmək, acıqlanmaq (büruzə vermədən)

 İÇİŞLERİ(-ni) – daxili işlər; içişlerine karışma – daxili işlərinə qarışma

 İÇLİ – 1) həssas, ürəyi yuxa; 2) qüssəli, kədərli, qəmgin

 İÇTEN – səmimi, ürəkdən, qəlbdən

 İÇTENLİK(-ği) – səmimiyyət, istiqanlılıq, mehribanlıq

 İÇYÜZ – mahiyyət, məğz; meselenin içyüzünü meydana çıkarmak – məsələnin mahiyyətini

açmaq


 İDARELİ – qənaətcil, ehtiyatlı, sərhesab

 İFRİT: ifrit kesilmek – azğınlaşmaq, özündən çıxmaq

 34 / 82

Azerice - Türkçe Sözlük / Türkçe Azerbaycanca Sözlük - Lügat - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

 İGFAL: igfal etmek – aldatmaq, yoldan çıxartmaq, tovlamaq

 İHANET(-ti) – xəyanət

 İHBAR – 1) xəbərdarlıq, bildiriş, avizo; 2) xəbər

 İHBARNAME – 1) bildiriş vərəqəsi, avizo, çağırış vərəqəsi; 2) raport, yazılı məlumat

 İHLAL(-li) – pozma, pozulma; ihlal etmek – qanunu pozmaq

 İHMAL – ehtiyatsızlıq, diqqətsizlik, səhlənkarlıq, başı soyuqluq

 İHTAR – xəbərdarlıq, xatırlatma

 İHTİMAM – qayğı; ihtimamla bakmak – qayğı ilə əhatə etmək

 İHTİMAMKAR – qayğıkeş, diqqətli

 İHTİVA: ihtiva etmek – əhatə etmək, bürümək

 İHYA: ihya etmek – canlandırmaq, diriltmək

 İKAMET: ikamet etmek – yaşamaq

 İKAZ – xəbərdarlıq; ikaz işareti – xəbərdarlıq siqnalı

 İKMAL(-li) – 1) tamamlama, başa çatdırma; 2) təchiz etmə, təmin etmə

 İKNA(-ai) – inam, əminlik, arxayınlıq; ikna etmek – əmin etmək

 İKRAM – 1) qonaqlıq; 2) güzəşt

 İKRAMİYE – 1) pul mükafatı; 2) uduş; ikramiyeli istikraz – uduşlu istiqraz

 İL – il (Türkiyə inzibati ərazi vahidi); vilayət

 İLAÇ(-cı) – 1) dava, dərman, çarə, əlac; 2) kimyəvi preparat, insektisid

 İLAÇLAMAK – kimyəvi emal etmək, dezinfeksiya etmək, dərmanlamaq, mumiyalamaq

 İLÇE – ilçə (Türkiyədə inzibati ərazi vahidi); qəza

 İLERİCİ – mütərəqqi, qabaqcıl, tərəqqipərvər

 İLGİ – 1) əlaqə, münasibət; bununla hiç ilgisi yok – bununla heç bir əlaqəsi yoxdur; 2) maraq,

hər şeyi bilmək həvəsi

 İLGİLENDİRMEK – 1) aid olmaq, dəxli olmaq; 2) maraq oyatmaq, həvəs oyatmaq

 İLGİLENMEK – maraqlanmaq

 İLGİLİ – 1) bağlı, aid olan, əlaqədar; 2) marağı olan, maraqlanan

 İLGİNÇ – maraqlı; ilginç bir kitap – maraqlı kitab

 İLHAK(-kı) – 1) birləşdirmə; 2) ilhaq, qəsb etmə, zəbt etmə

 İLİKLEMEK – düymələmək

 İLİŞKİ – münasibət, əlaqə; uluslararası ilişkiler – beynəlxalq əlaqələr

 İLKE – əsas, prinsip; temel ilkeler – əsas müddəalar

 İLKÖNCE – ən əvvəl, öncə

 İLTİCA – sığınacaq

 İMA – işarə, eyham; ince ima – incə eyham; üstü kapalı ima – üstü örtülü işarə; ima etmek –

eyham vurmaq, işarə etmək

 İMALAT(-tı) – 1) istehsal; imalat fiyatı – maya dəyəri; 2) məmulat

 İMAR – abadlıq, abadanlıq

 İMDAT FRENİ – 1) ehtiyac, əyləc; 2) həyəcan siqnalı

 İMHA – məhv etmə

 İMRENDİRMEK – qibtə oyatmaq

 İMRENMEK – qibtə etmək

 İN – yuva; ayı ini – ayı yuvası

 İNANCA – zəmanət

 İNANÇ(-cı) – inam, etibar

 İNCELEMEK – öyrənmək, tədqiq etmək, araşdırmaq

 35 / 82Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


4-3ni-un-problme.html

4-3operational-phase--.html

4-3poland-case-study--.html

4-3refrakn-chirurgie--.html

4-3stufen-der.html