1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

B. bo'yinning orqa sohasida* - Sud tibbiyotidan testlar «Al-Xidoya»ning muallifi

Sud tibbiyotidan testlar «Al-Xidoya»ning muallifi


Download 0.57 Mb.
bet4/8
Sana24.03.2017
Hajmi0.57 Mb.
B. bo'yinning orqa sohasida*

V. bo'yinning old sohasida

G. bo'yinning yuqori uchligida

D. bo'yinning pastki uchligida

380. «Asfiktik yurak» - bu:

A. yurakning barcha bo'shliqlarini qon bilan to'lishi

B. yurakning o'ng bo'shliqlarini qon bilan to'lishi*

G. yurak gipertrofiyasi

D. yurak sklerozi

381. Vidmark koeffistenti (etil spirtidan zaharlanishdA. me'yorida teng bo'ladi:

A. 0,5-0,6


B. 0,13-0,14*

V. 0,20-0,21

G. 0,21-0,30

D. 0,30-0,40

382. Yaralarni qayd etishda birinchi navbatda ko'rsatilishi lozim:

A. bitish izlarining mavjudligi

B. shakli


V. lokalizastiyasi*

G. o'lchami

D. rangi


383. Qanday jarohatlar o'qning ponasimon ta'siriga xos:

A. teshib o'tgan o'k otar qurolidan etkazilgan jarohatlar


B. o'k otar qurolidan etkazilgan ko'r yaralar*

V. shilinmalarning hosil bo'lishi

G. yarasiz qontalashlar

D. kontuzion ta'sir

384. Soch ildizi ilmoqsimon, pigmentga boy, qin pardasi bilan o'ralgan. Soch o'zi tushgan yoki yulib olingan:


A. soch hayotga layoqatli, yulib olingan*

B. soch eskirgan, yulib olingan

V. soch o'zi tushgan

G. sochga o'tmas jism ta'sir etgan

D. sochga o'tkir jism ta'sir etgan

385. Og'ir tan jarohatining asosiy tavsiflovchi belgisini ko'rsating:

A. sog'liqni buzilish davomiyligi

B. jarohat etkazishning alohida usuli

V. mehnat qobilyatini vaqtincha yo'qotishi

G. etkazilish vaqtida hayot uchun xavf alomatlarining mavjudligi*

D. homilaning uzilishi

386. Bila turib yolg'on guvohlik berish haqidagi O'zR JK moddasi:

A. 238*

B. 239

V. 240


G. 241

D. 242


387. Voqea joyi (murda topilgan joyni. ko'zda kechirishda ishtirok etgan sud tibbiyoti sohasidagi mutaxassis qanday hujjat rasmiylashtiradi:

A. dalolatnoma

B. bayonnoma

V. rasmiylashtirmaydi*

G. ma'lumotnoma

D. bildirgi

388. Murda ekspertizasi jarayonida ekspert aniqlaydi:

A. o'lim kategoriyasi, xilini


B. o'lim kategoriyasi, turini*

V. o'lim kategoriyasi, xili, turini

G. o'lim xili va turini

D. qotilning shaxsini

389. Surishtiruv idoralarining qarori asosida murda tekshiruv o'tkazilganda sud-tibbiy ekspert rasmiylashtirgan hujjat qanday nomalanadi:

A. murdani tekshirish dalolatnomasi

B. o'lim haqidagi guvohnoma*

V. murdani tekshirish bayonnomasi

G. murdani ko'zdan kechirish bayonnomasi

D. ekspert ho'losasi

390. Bir xil sharoitda qaysi murdada sovush jarayoni tezroq boshlanadi:

A. katta odam murdasida

B. chaqaloq murdasida*

V. ozg'in shaxs murdasida

G. ayollar murdasida

G. homilador ayollar murdasida

391. Qanday holatlarda murda dog'lari o'limdan so'ng kechikib namoyon bo'ladi:

A. osilishda

B. ko'p qon yo'qotilganda*

V. sovuq urishda

G. elektrotravmada

D. murda chiriganda.

392. Mumifikastiya qachon tezroq rivojlanadi:

A. namsiz, shamolli muhitda

B. past haroratli, quruq, shamolli muhitda

V. yuqori haroratli, quruq, shamolli muhitda*

G. suv xavzasida

D. botkoklikda

393. «Bola o'ldirish» - bu:

A. o'limning tezlashtirish uchun vrachning harakatsizligi

B. agoniya holatidan chiqarish uchun tinch sharoit yaratish

V. o'lim oldi qiynoqlarini engillashtirish uchun vrachning maqsadli harakati

G. tug'ruq vaqtida yoki undan so'ng qisqa vaqt ichida onaning bolasini o'ldirishi*

D. tug'ruq vaqtida yoki undan so'ng qisqa vaqt ichida otaning bolasini o'ldirishi

394. Osilishda strangulyastion egat qaerda joylashadi:


A. qalqonsimon bezdan yuqorida*

B. qalqonsimon bezdan pastda

V. qalqonsimon bez sathida

G. iyak ostida

D. bo'yinning o'rta uchligida

395. Vissteral plevra va epikard ostiga mayda, nuqtasimon qon quyilish:

A. tez o'lim belgisi*

B. asfiksiyadan o'lim belgisi

V. is gazining a'zolarda to'planishi natijasi

G. zaharlanishdan o'lim belgisi

D. avtotravmadan o'lim belgisi

396. To'g'ri va egri naychalar bo'shlig'ida – oksalat kristallari. Bu – zaharlanish:

A. metanoldan


B. etilenglikoldan*

V. tetraetilqo'rg'oshindan

G. strixnindan

D. simobdan

397. Yaraning bayon etishda qanday o'lchamlarini ko'rsatish zarur:

A. uzunligi, kengligi

B. perimetri


V. uzunligi, kengligi, chuqurligi*

G. diametri

D. chuqurligi

398. O'q otar qurolidan etkazilgan jarohatning kirish teshigida to'qima defektining vujudga kelishi bog'liq:

A. qurol stvolidagi kesmalarga

B. qurol stvolining uzunligiga

V. o'qning yuqori kinetik energiyasiga*

G. o'q kalibriga

D. o'q diametriga

390. Sochlarning guruhiy mansubligi masalasi hal etiladimi:

A. yo'q


B. faqat turga xosligi aniqlanadi
V. hal etiladi*

G. soch mavjudligi aniklanadi

D. soch buyalganligi aniklanadi

391. Qaysi jarohat og'ir tan jarohatiga taalluqli:

A. elka suyagining ochiq sinishi*

B. 1-3 qovurg'alarning yopiq sinishi

V. pastki jag'ning yopiq sinishi

G. qo'l panjasi suyaklarining sinishi

D. burun suyagining siljib sinishi

392. Ekspertning huquq va majburiyatlarini reglamentlovchi O'zR JPK moddasi:

A. 45 modda

B. 73 modda

V. 68 modda*

G. 172 modda

D. 203 modda

393. Voqea joyini ko'zdan kechirish turlarini keltiring:

A. markazga intiluvchi va markazdan qochuvchi

B. dinamik

V. statik

G. gidrodinamik

D. gidrostatik

394. Murda bo'shliqlarining tekshirish ketma-ketligi:


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


antibiotikoterapiya--.html

antibiyotikler---yznc-yil.html

antibodies-and-antigens.html

anticancer-property-of.html

antiche-vie-di.html